O mnie

Jestem absolwentką społecznej psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2008).

Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej (2009) oraz Studium Terapii Uzależnień (2011) przy Instytucie Psychologii Zdrowia, uzyskując certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/0632/2011

Posiadam pierwszy stopień w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2009).

Doświadczenie w zawodzie terapeuty zdobywałam w Centrum Odwykowym na ul. Zgierskiej 18a w Warszawie (2007-2011) oraz w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od substancji psychoaktywnych na ul. Strusia 4/8 i Begonii 10 w Warszawie (2012-2018). Współpracowałam także z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie.
Od 2018 r. prowadzę prywatną praktykę oraz współpracuję z Centrum Terapii Empatika w Otwocku.