Jak pracuję

W pracy z klientem używam technik wywodzących się z różnych szkół psychoterapii (najbliższe są mi nurty: behawioralno-poznawczy, humanistyczno-egzystencjalny, psychologia analityczna), staram się pracować holistycznie. Przede wszystkim jednak stawiam na nawiązanie i zbudowanie z klientem autentycznej relacji, bazującej na empatii, szacunku i zaufaniu, gdyż wierzę że dzięki temu klient będzie gotowy, aby otworzyć się i czerpać z tego co ma do zaoferowania psychoterapia.

Zapraszam do kontaktu osoby, które doświadczają takich trudności jak:

·       kryzys życiowy

·       żałoba

·       depresja

·       zaburzenia lękowe

·       traumy z przeszłości

·       problemy w relacjach

·       niskie poczucie własnej wartości

·       brak asertywności

·       uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, pracy,            seksu itp.)

·       współuzależnienie, czyli trudności będące wynikiem relacji z              osobą uzależnioną

·       DDA / DDD